🇰🇷 🇻🇳 🇨🇳

1) MRO 퍼즐 완성.. 항공정비인력도 우리 손으로
Hoàn thành ghép hình MRO.. Nhân lực bảo trì hàng không cũng đã trong tay chúng tôi
MRO拼图完成... 航空维修人员也由我们亲自培养

2) '아프면 쉴 권리'...전남 첫 '상병수당' 운영
'Quyền được nghỉ ngơi khi ốm' ... Hoạt động 'Trợ cấp Thương tật' đầu tiên ở Jeollanam-do
"生病的时候, 休息的权利"..全罗南道首次运营"医疗津贴"

3) 마한 역사문화 복원 집중 투자
Đầu tư chuyên sâu vào việc phục hồi di tích lịch sử và văn hóa Mahan
集中投资复原⻢韩历史文化

4) 여성 공무원 유리천장 여전...지역은 더 심해
Trần thủy tinh công viên chức nữ ... như trước... địa phương nghiêm trọng hơn
女性公务员的玻璃天花板依然如故...地区更严重

5) '한국섬진흥원' 있을 수 없는 자리에 설립
'Cơ quan xúc tiến đảo Hàn Quốc' được thành lập tại một nơi không thể
'韩国岛崎振兴院'建立在不可设立的位置

6) 작품으로 승화된 여순사건의 상처
Vết thương của sự cố Yeosun thăng hoa thành tác phẩm
升华为作品的丽顺事件的伤痕
목포.여수 MBC 공동기획 220717


#다가온_News #Bản_tin_Dagaon #走近的新闻
2022년 11월 13일 [다가온 News] 진도 군사시설 계획 잇따라..주민 반발 | 中文字幕新闻 | Tin tức phụ đề tiếng việt 221113
2022년 11월 06일 [다가온 News] 영산강 따라 백리 명품길 탄생 | 中文字幕新闻 | Tin tức phụ đề tiếng việt 221106
2022년 10월 30일 [다가온 News] '집 고치다 중단'...지연된 도시재생사업에 주민 불편 | 中文字幕新闻 | Tin tức phụ đề tiếng việt 221030
2022년 10월 23일 [다가온 News] 무안공항 넉달 만에 국제선 재개 | 中文字幕新闻 | Tin tức phụ đề tiếng việt 221023
2022년 10월 16일 [다가온 News] 공용 주차장에서 그물 수리...악취 피해 호소 | 中文字幕新闻 | Tin tức phụ đề tiếng việt 221016
2022년 10월 09일 [다가온 News] “병어가 살아있다"‥국내 첫 수족관 전시 | 中文字幕新闻 | Tin tức phụ đề tiếng việt 221009
2022년 10월 02일 [다가온 News] 전남도 '스토킹 신고' 급증... 구속은 겨우 5건? | 中文字幕新闻 | Tin tức phụ đề tiếng việt 221002
2022년 09월 25일 [다가온 News] 밑지고 장사하는 착한 가게.. "이윤보다 이웃이 먼저" | 中文字幕新闻 | Tin tức phụ đề tiếng việt 220925
2022년 09월 18일 [다가온 News] '2주에 46만 원' 전남형 공공산후조리원 확대 | 中文字幕新闻 | Tin tức phụ đề tiếng việt 220918
2022년 09월 11일 [다가온 News] 가습기살균제 참사 11년, 끝나지 않는 고통 | 中文字幕新闻 | Tin tức phụ đề tiếng việt 220911
2022년 09월 04일 [다가온 News] '물가 상승'에 학교 급식 예산 대폭 늘렸다 | 中文字幕新闻 | Tin tức phụ đề tiếng việt 220904
2022년 08월 28일 [다가온 News] 역대급 가뭄.. 섬 물부족 해결사 '해저관로’ | 中文字幕新闻 | Tin tức phụ đề tiếng việt 220828
2022년 08월 21일 [다가온 News] 세계적 콘서트 빛낸 한국 조형물..신안에서도 본다 | 中文字幕新闻 | Tin tức phụ đề tiếng việt 220821
2022년 08월 14일 [다가온 News] 개조 전기차, 전남 전진기지 청신호 | 中文字幕新闻 | Tin tức phụ đề tiếng việt 220814
2022년 08월 07일 [다가온 News] “손발에 물집이 가득” 수족구병 유행 비상 | 中文字幕新闻 | Tin tức phụ đề tiếng việt 220807