🇰🇷 🇻🇳 🇨🇳

1) MRO 퍼즐 완성.. 항공정비인력도 우리 손으로
Hoàn thành ghép hình MRO.. Nhân lực bảo trì hàng không cũng đã trong tay chúng tôi
MRO拼图完成... 航空维修人员也由我们亲自培养

2) '아프면 쉴 권리'...전남 첫 '상병수당' 운영
'Quyền được nghỉ ngơi khi ốm' ... Hoạt động 'Trợ cấp Thương tật' đầu tiên ở Jeollanam-do
"生病的时候, 休息的权利"..全罗南道首次运营"医疗津贴"

3) 마한 역사문화 복원 집중 투자
Đầu tư chuyên sâu vào việc phục hồi di tích lịch sử và văn hóa Mahan
集中投资复原⻢韩历史文化

4) 여성 공무원 유리천장 여전...지역은 더 심해
Trần thủy tinh công viên chức nữ ... như trước... địa phương nghiêm trọng hơn
女性公务员的玻璃天花板依然如故...地区更严重

5) '한국섬진흥원' 있을 수 없는 자리에 설립
'Cơ quan xúc tiến đảo Hàn Quốc' được thành lập tại một nơi không thể
'韩国岛崎振兴院'建立在不可设立的位置

6) 작품으로 승화된 여순사건의 상처
Vết thương của sự cố Yeosun thăng hoa thành tác phẩm
升华为作品的丽顺事件的伤痕
목포.여수 MBC 공동기획 220717


#다가온_News #Bản_tin_Dagaon #走近的新闻
2022년 07월 31일 [다가온 News] 45년 사이 쌀값 최대 폭락..대책 시급 | 中文字幕新闻 | Tin tức phụ đề tiếng việt 220731
2022년 07월 24일 [다가온 News] 휴가철 맞아 해양안전사고 급증..낚시선박 사고 유의 | 中文字幕新闻 | Tin tức phụ đề tiếng việt 220724
2022년 07월 17일 [다가온 News] '아프면 쉴 권리'...전남 첫 '상병수당' 운영 | 中文字幕新闻 | Tin tức phụ đề tiếng việt 220717
2022년 07월 10일 [다가온 News] 올라도 너무 오른다.. 물가 상승 금융위기 수준 | 中文字幕新闻 | Tin tức phụ đề tiếng việt 220710
2022년 07월 03일 [다가온 News] 누리호 성공 발사…우주 강국 도약 '큰걸음' | 中文字幕新闻 | Tin tức phụ đề tiếng việt 220703
2022년 06월 26일 [다가온 News] 월남전 참전용사의 각별한 태극기 사랑 | 中文字幕新闻 | Tin tức phụ đề tiếng việt 220626
2022년 06월 19일 [다가온 News] 50년 간 빗물 빨래, 이제 물 걱정 덜었다! | 中文字幕新闻 | Tin tức phụ đề tiếng việt 220619
2022년 06월 12일 [다가온 News] 치매 중 되살아난 기억 | 中文字幕新闻 | Tin tức phụ đề tiếng việt 220612
2022년 06월 05일 [다가온 News] 청년에게 빈집 제공.. 수리비도 드립니다 | 中文字幕新闻 | Tin tức phụ đề tiếng việt 220605
2022년 05월 29일 [다가온 News] '누리호' 2차 발사 한달여 앞 | Tin tức phụ đề tiếng việt 220529
2022년 05월 22일 [다가온 News] 농촌 인구 감소에도..억대 소득 농부 늘어 | Tin tức phụ đề tiếng việt 220522
2022년 05월 15일 [다가온 News] '짙은 바다 안개'로 인한 범죄·사고 주의 | Tin tức phụ đề tiếng việt 220515
2022년 05월 08일 [다가온 News] 아이파크 붕괴 원인 '불법 하도급'..관행 여전 | 中文字幕新闻 | Tin tức phụ đề tiếng việt 220508
2022년 05월 01일 [다가온 News] 다문화 가족을 위한 모국어 뉴스 | 中文字幕新闻 | Tin tức phụ đề tiếng việt 220501
2022년 04월 24일 [다가온 News] 다문화 가족을 위한 모국어 뉴스 | 中文字幕新闻 | Tin tức phụ đề tiếng việt 220424